descarga.jpeg

D. Juan de Austria

Jacint Andreu. (Hostalric, 1630). Catedràtic de medicina a la universitat de Barcelona i metge de cambra de Joan d’Àustria. Fou també autor del compendi de medicina pràctica titulat: “Practicae gotholanorum procurandis humani corporis morbis, descriptae juxta medicinae rationalis leges, quas posteris commendatas reliquerunt lucidiora antiquitatis luminaria Hyppocrates et Galenus” (1678). Aquest compendi només consta d’un volum, bé que, segons el pròleg, l’obra n’havia de tenir dos o més.