sancugat.jpg

Delegació local de Falange a Sant Cugat

Josep Alegret i Estapé. (Sant Cugat 1891-1954). Comerciant i polític. Era propietari d’un forn i una pastisseria, a més de diferents cases, essent el primer contribuent per riquesa urbana als anys 30. Entre 1922-23 havia estat 2n tinent d’alcalde i de 1924 a 1930 regidor, a més de sot caporal del Sometent. Militat a la Unión Patriòtica i reconegut dirigent salista. Fou detingut el juliol de 1936 pels milicians, però fou alliberat, es va refugiar a Barcelona, on tenia un càrrec oficial. Li van confiscar les seves propietats. Recolzar l´aixecament franquista i fou regidor encarregat de Governació de Sant Cugat.