Els Pastorets de Cal

Joaquim Albanell i Vila. (Malla, 1843 – Vic, 1917) Autor dramàtic. Impulsor del teatre catòlic, combaté el liberalisme i les tendències que intentaven impulsar el modernisme. Va escriure: Misèries humanes (1886), Víctima del maçonisme (1888), Lo sufragi universal (1891), Fruïts anàrquics (1892), L’oncle Geroni (1910), entre d´altres. També va composar uns “Pastorets”, titulat: La venjança de Jesús