Embarco dels voluntaris catalans a la Guerra de Cuba

Embarque.png