Pots decidir que embrutin els carrers amb cartells que ofendrien als nostres avantpassats; o bé, pots decidir netejar els carrers d’escombraries. Democràcia és decidir.

traca