arus2.jpg

Joan Arús i Colomer. (Castellar del Vallès 1891- 1982). Poeta i assagista. L’any 1928 va guanyar la Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona amb Sonets d’Amor i va ser Mestre en Gai Saber. De tendència clarament conservadora, l’any 1942 va dedicar un elogiós sonet al general Franco en motiu de la seva visita a Sabadell.

Entre les obres poètiques, de tendència simbolista, hi trobem Cançons al vent de 1914, Sonets de 1915, Llibre de les donzelles de 1917, La mare i l’infant i altres poemes de 1919, Llibre d’amor de 1922 i reeditat el 1947, Nous poemes de 1924, El dolç repòs de 1927, Les absències de 1936 i reeditat el 1952, Camins i paisatge de 1955 o El vas transparent de 1961.

Com a assagista va ser l’autor de In memoriam de 1918, La nostra expansió literària de 1919, Notes sobre creació poètica de 1925, Poesia i esnobisme de 1954, Carta a una poetessa de 1967 i Experiències i reflexions entorn de la poesia de 1976, entre altres. Actualment Castellar del Vallès convoca anualment el Certamen Literari Joan Arús de narració curta, assaig i poesia.

arus1