pont1.jpg

Els de “Òdium cultural” estan fent la seva campanya “Democràcia”. Però el pont d´on penja la pancarta ha deixat un missatge:

“Aquest Pont el va construir Foment, pagat per Madrit”.

Quines coses tenen els ponts espanyols!

pont2.jpg