HermandadSacerdotal

Josep Bachs i Cortina. (Villalba Sasserra 1911- Barcelona 1979). Sacerdot i fundador de la conservadora “Unión Sacerdotal Sant Antoni Maria Claret” i de la “Hermandad Sacerdotal Española”. Consiliari dels “Alfereces Provisionales”. Fou ex-combatent amb els Terços carlistes navarresos, servint com capellà castrense a la “1ª División Navarra”. El seu germà Joan Bachs i Cortina fou un dels dirigents de la oposició antifranquista i directiu del “Front Nacional de Catalunya”.