joanmaragall

Joan Maragall: “Perquè en aquest Visca Espanya caben tots els que volen a Espanya de debò. Els únics que no caben són els que no volen cabre, els enemics de l’Espanya veritable. Espanyols? Sí! Més que vosaltres! Visca Espanya!”.

(Porque en este Viva España caben todos los que quieren a España de verdad. Los únicos que no caben son los que no quieren caber, los enemigos de la España verdadera. ¿Españoles? ¡Sí! ¡Más que vosotros! ¡Viva España!)