alber

 

Josep Maria de Albert i Despujol Peralta i Pascual de Senillosa. (Barcelona, 1886). Polític i industrial. Fill d’una família d’industrials molt relacionada amb el rei Alfons XIII, el 1921 li fou atorgat el títol de baró de Terrades. Es casà amb una membre de la família Muntades i esdevingué director de L’Espanya Industrial. Durant la Segona República Espanyola milità en el moviment monàrquic i simpatitzant de Renovación Española. En començar la Guerra Civil Espanyola, s’exilià a Itàlia i després passà a Sevilla, ja dominada per les tropes franquistes. El 1945 fou nomenat alcalde de Barcelona en substitució de Miquel Mateu i Pla, càrrec que combinà amb el de procurador en corts fins a la seva destitució fulminant arran de la vaga de tramvies del 1951.