curso.jpg

Aquest en monstra com l´orfeó gracienc donava curs de llengua catalana al1973. A càrrec del grup excursionista es fein cursos desd dels anys 60. Es posaven cartells als carrers anunciant els cursos i la policia deixava realitzar-los sense cap problema.