delt4.jpg

 

El govern de Catalunya ha comès delicte de sedició. No queda una altra resposta que la desobediència i la resistència en tot allò que estigui a l’abast de la ciutadania. Enfront del butifarrendum animem a netejar els carrers, ja que els que haurien de netejar el Parlament no ho fan.

delt3.jpg