alsamora.jpg

 

Joan Alsamora i Fusté. Barcelona 1895- 1977). Escriptor, poeta i funcionari de l´ajuntament de Barcelona del negociat de cultura. Secretari perpetu de la “Academia del Faro de San Cristobal”. Fou alumne i seguidor d´Eugeni d´Ors, militant lerrouxista. Va escriure “Romance a Sevilla” i “La peonza de cristal”, així com col·laborador de la “Gaceta Ilustrada”. Fou un reconegut franquista i amic de poetes falangistes com Gimenez Caballero.

 

alsa1

Invitació a un recital de poesia a l´Ateneu de Barcelona