bacardí

Alexandre Bacardí i de Janer. Jurista. Estudià a la universitat de Cervera. Autor i traductor de diversos estudis sobre temes de dret militar, marítim i mercantil. Publicà el primer tractat de dret mercantil escrit en castellà: “Tratado de derecho mercantil en España” (1840). Col·laborà en la redacció de dret civil català. Va donar suport a la restauració borbònica i formà part dels grups polítics alfonsins. El 1890 fou escollit regidor de l’ajuntament de Barcelona pel Partit Conservador.