La Asamblea Nacional de KKKtaluña (ANC), ha contratado espacios publicitarios en las pantallas de cine de Cataluña. Ahora toca tragarse el “NODO separatista” antes de que empiece la película, con este mantra: “Per això és bàsic disposar de les millors eines polítiques y econòmiques que garanteixin el progrés de tots els ciutadans, siguin independentistes o no. El futur és a les teves mans. Construïm la república de tothomFem futur”.