LA LLENGUA I L’ESCOLA COM A EINES POLÍTIQUES. SÍ, A CATALUNYA S’ADOCTRINA ELS NENS (cast/cat)


Els darrers dies s’ha produït una polèmica previsible a causa de la suposada intenció del govern de donar opció a les famílies catalanes de triar la llengua en que volen que estudiïn els seus fills, català o castellà. La llei, de fet, contempla la possibilitat d’escollir, però la realitat diu que realment l’ensenyament a Catalunya és predominantment en català.

Els nacionalistes, com no podia ser d’una altra manera, fan pinya i s’emprenyen de valent amb la sola menció d’aquesta possibilitat. El govern de Rajoy, per la seva banda, juga aquesta carta conscient de la seva situació a Catalunya després de les últimes eleccions que el deixen el seu partit com a una força política pràcticament marginal i del retrocés sofert a les enquestes en contraposició a l’auge de Ciutadans, una amenaça ja real per la disputa del poder.

Tots, uns i altres, obliden el més important, el fonamental: L’ensenyament ha de ser de qualitat i ha de preparar el jovent per al futur. En català. En castellà. En bilingüe o en trilingüe però, sigui com sigui, el que més ens hauria de preocupar és que els nostres fills rebin un ensenyament adequat a les seves necessitats futures.

El Partit Popular, però, mira només de treure un rèdit polític preocupat pel seu retrocés. Lamentablement, els partits polítics es basen en aquests paràmetres en comptes de tenir visió d’estat i de mirar d’establir unes bases sòlides per les generacions futures. El pensament a curt termini del PP (en aquest cas) l’acabarà condemnant. Aquest partit està absolutament buit, no té cap mena de contingut, ni principis, ni defensa res absolutament més que la seva pròpia supervivència. De què ha servit el 155? De res. Es que hauríem arribat a aquesta situació sense la inestimable col·laboració del PP i del PSOE, que s’han entregat durant anys als nacionalistes a canvi del seu suport a Madrid? No, evidentment.

«Això forma part de la voluntat d’anul·lar tot el que ha fet una realitat nacional a Catalunya. I l’escola ha ajudat a aquesta realitat nacional. I com que consideren que Catalunya no ha de ser una nació, sinó purament una regió, l’escola per a ells és un objectiu polític».

Irene Rigau, exconsellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en declaracions al programa ‘Els Matins de TV3’, el 16/2/18.

Els processistes, d’altra banda,, han reaccionat com si els haguessin ficat el dit a l’ull perquè, de fet, això és el que han fet. La «construcció nacional» (si s’ha de construir és perquè no existeix!) se sosté sobre aquestes potes: victimisme (falsos greuges històrics, Espanya ens roba…), supremacisme/classisme (l’Espanya subsidiada viu a costa de la Catalunya productiva) i diferenciació (llengua pròpia, folklore); és a partir d’aquí que volen justificar la secessió. La llengua, per tant, és un pilar bàsic, i la forma més eficient de generalitzar l’ús és a l’escola. Un servidor està d’acord amb que els nens catalans tinguin un bon nivell de català, només faltaria! Però el que no pot ser és s’aprofiti això per a la formació de futurs nacionalistes. No és èticament justificable. De fet, és una vergonya i una aberració. Només falta que facin cantar Els Segadors als nens abans de començar les classes. Sí, a les escoles catalanes s’adoctrina el jovent o, almenys, a moltes de les escoles. Els ensenyen una història idíl·lica que no es correspon amb la realitat i se’ls presenten conceptes inexistents com la Corona Catalano-aragonesa o els Països Catalans. La Corona Catalano-aragonesa mai va existir: es deia Corona d’Aragó. I els Països Catalans són una entelèquia, una ficció, un desig imperialista del separatisme català. Podríem continuar amb la Guerra de Successió, amb la Guerra Civil, amb el procésL’ensenyament a Catalunya és una eina del separatisme per a aconseguir la secessió. Així consta al punt 2 del Programa 2000, el full de ruta del separatisme elaborat per Jordi Pujol i els seus a principis dels anys 90 del segle passat:

2.- Ensenyament

Objectius

Impulsar el sentiment nacional català dels professor, pares i estudiants. Garantir el perfecte coneixement de la geografia, història i altres fets socioculturals de Catalunya, a més de potenciar l’ús de la llengua catalana per part de professor, mestres i alumnes…

Activitats fonamentals

 • Exigir el correcte coneixement de la llengua, història i geografia de Catalunya i dels Països Catalans a tots els professors, mestres i alumnes.
 • Editar i emprar llibres de text sobre la història, geografia, art, literatura, economia, etcètera, de Catalunya i dels Països Catalans. Establir acords amb editorials per a la seva elaboració i difusió, amb subvencions si és necessari.
 • Catalanització dels programes d’ensenyament.
 • Promoure que a les escoles universitàries de formació del professorat d’EGB s’incorporin els valors educatius positius i el coneixement de la realitat nacional catalana.
 • Reorganitzar el cos d’inspectors de forma i manera que vigilin el correcte compliment de la normativa sobre la catalanització de l’ensenyament. Vigilar d’a prop l’elecció d’aquest personal.
 • Incidir en les associacions de pares, aportant gent i dirigents que tinguin criteris nacionalistes.

El punt 3 del Programa 2000, que fa referència a les universitats, és més del mateix. Calen més proves? Escoles amb estelades, odi contra Espanya, manipulacions vergonyoses, carnavals polititzats, assetjament als pares que reclamen el castellà que per llei els toca… Només cal cerca una mica per internet i es troben nombrosos exemples de tot això. Si els polítics realment volguessin acabar amb el procés haurien de començar per l’escola i per TV3. El problema és que no volen. Pobre Catalunya, quin futur t’espera!

Lo Rondinaire

LA LENGUA Y LA ESCUELA COMO HERRAMIENTAS POLÍTICAS. SÍ, EN CATALUÑA SE ADOCTRINA A LOS NIÑOS

Los últimos días se ha producido una polémica previsible debido a la supuesta intención del gobierno de dar opción a las familias catalanas de elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos, catalán o castellano. La ley, de hecho, contempla la posibilidad de escoger, pero la realidad dice que realmente la enseñanza en Cataluña es predominantemente en catalán.

Los nacionalistas, como no podía ser de otro modo, hacen piña y se enfadan de lo lindo con la sola mención de esta posibilidad. El gobierno de Rajoy, por su parte, juega esta carta consciente de su situación en Cataluña después de las últimas elecciones que dejan a su partido como una fuerza política prácticamente marginal y del retroceso sufrido en las encuestas en contraposición al auge de Ciudadanos, una amenaza ya real por la disputa del poder.

Todos, unos y otros, olvidan lo más importante, lo fundamental: La enseñanza tiene que ser de calidad y tiene que preparar a la juventud para el futuro. En catalán. En castellano. En bilingüe o en trilingüe pero, sea como fuere, lo que más nos tendría que preocupar es que nuestros hijos reciban una enseñanza adecuada a sus necesidades futuras.

 El Partido Popular, pero, mira sólo de obtener un rédito político preocupado por su retroceso. Lamentablemente, los partidos políticos se basan en estos parámetros en vez de tener visión de estado y de mirar de establecer unas bases sólidas por las generaciones futuras. El pensamiento a corto plazo del PP (en este caso) lo acabará condenando. Este partido está absolutamente vacío, no tiene ningún tipo de contenido, ni principios, ni defiende nada absolutamente más que su propia supervivencia. ¿De qué ha servido el 155? De nada. ¿Es que habríamos llegado a esta situación sin la inestimable colaboración del PP y del PSOE, que se han entregado durante años a los nacionalistas a cambio de su apoyo en Madrid? No, evidentemente.

 «Esto forma parte de la voluntad de anular todo el que ha hecho una realidad nacional en Cataluña. Y la escuela ha ayudado a esta realidad nacional. Y como consideran que Cataluña no tiene que ser una nación, sino puramente una región, la escuela para ellos es un objetivo político».

Irene Rigau, ex consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, en declaraciones al programa ‘Els Matins de Tv3’, el 16/2/18.

Los procesistas, por otra parte, han reaccionado cómo si les hubieran metido el dedo en el ojo porque, de hecho, esto es lo que han hecho. La «construcción nacional» (¡si se tiene que construir es porque no existe!) se sostiene sobre estas patas: victimismo (falsos agravios históricos, España nos roba…), supremacismo/clasismo (el España subsidiada vive a expensas de la Cataluña productiva) y diferenciación (lengua propia, folclore); es a partir de aquí que quieren justificar la secesión. La lengua, por lo tanto, es un pilar básico, y la forma más eficiente de generalizar el uso está en la escuela. Un servidor está de acuerdo con que los niños catalanes tengan un buen nivel de catalán, ¡sólo faltaría! Pero lo que no puede ser es se aproveche esto para la formación de futuros nacionalistas. No es éticamente justificable. De hecho, es una vergüenza y una aberración. Sólo falta que hagan cantar Els Segadors a los niños antes de empezar las clases. Sí, en las escuelas catalanas se adoctrina la juventud o, al menos, en muchas de las escuelas. Les enseñan una historia idílica que no se corresponde con la realidad y se les presentan conceptos inexistentes como la Corona Catalano-aragonesa o los Països Catalans. La Corona Catalano-aragonesa nunca existió: se llamaba Corona de Aragón. Y los Països Catalans son una entelequia, una ficción, un deseo imperialista del separatismo catalán. Podríamos continuar con la Guerra de Sucesión, con la Guerra Civil, con el proceso… La enseñanza en Cataluña es una herramienta del separatismo para conseguir la secesión. Así consta en su punto 2 del Programa 2000, la hoja de ruta del separatismo, elaborado por Jordi Pujol y los suyos a principios de los años 90 del siglo pasado:

2.- Enseñanza

Objetivos

Impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesor, padres y estudiantes. Garantizar el perfecto conocimiento de la geografía, historia y otros hechos socioculturales de Cataluña, además de potenciar el uso de la lengua catalana por parte de profesor, maestros y alumnos…

 Actividades fundamentales

 • Exigir el correcto conocimiento de la lengua, historia y geografía de Cataluña y de los Països Catalans a todos los profesores, maestros y alumnos.
 • Editar y emplear libros de texto sobre la historia, geografía, arte, literatura, economía, etcétera, de Cataluña y de los Països Catalans. Establecer acuerdos con editoriales para su elaboración y difusión, con subvenciones si es necesario.
 • Catalanización de los programas de enseñanza.
 • Promover que en las escuelas universitarias de formación del profesorado de EGB se incorporen los valores educativos positivos y el conocimiento de la realidad nacional catalana.
 • Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y manera que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal.
 • Incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas.

El punto 3 del Programa 2000, que hace referencia a las universidades, es más del mismo. ¿Hacen falta más pruebas? Escuelas con esteladas, odio contra España, manipulaciones vergonzosas, carnavales politizados, acoso a los padres que reclaman el castellano que por ley los toca… Sólo hace falta busca un poco por internet y se encuentran numerosos ejemplos de todo esto. Si los políticos realmente quisieran acabar con el proceso tendrían que empezar por la escuela y por Tv3. El problema es que no quieren. Pobre Cataluña, ¡qué futuro te espera!

Lo RondinaireCategorías:Opinión

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

DESPERTA

Red sociocultural

A %d blogueros les gusta esto: