españajpg

Josep M. Espanya

Josep Maria España, Conseller del Govern de Companys durant la Guerra Civil, va ajudar a molts catalans a fugir de la Catalunya revolucionaria. La FAI el va amanaçar, però Companys no va garantir la seva vida en front de la FAI.

En el nou govern del 26 de setembre de 1936, Josep Maria España (de ERC) no va ser renovat per Companys. Això significa pràcticament la seva condemna a mort, ja que perdia la protecció de Companys. Això l’obligà a fugir ràpidament de Barcelona ja que la seva vida corria perill. Va fugir a França i, en arribar a Tolouse, va telefonar a Puig Ferrater, un altre ex-conseller de Company que ja estava fugit també a París. Amb molta alegria li va dir: “Ja he escapat del nostre infern. Em quedo a França per no tornar més a Barcelona“.

Aquesta és la “gran i lliure” Catalunya que ens volen presentar els defensors de Companys. Una Catalunya de terror i sang.